Naše služby

  • Daňové poradenství - při poskytování daňového poradenství dáváme přednost dlouhodobější spolupráci. Důvod je jednoduchý. Abychom mohli komplexně posoudit situaci u daňového subjektu, potřebujeme mít celkový přehled o jeho činnosti. Nezanedbatelným efektem u dlouhodobé spolupráce je také vzájemně se posilující důvěra mezi poradcem a jeho klientem, která se následně odráží ve vzájemné spolupráci.

  • Zpracování daňových přiznání – specializujeme se především na daně z příjmů, daň z přidané hodnoty a silniční daň. V rámci zpracování daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob mají naši klienti automaticky možnost prodloužení termínu pro odevzdání přiznání a platbu daně.

  • Zastupování klienta před správcem daně a před institucemi sociálního a zdravotního pojištění – benefitem pro klienta při této činnosti poradce je fakt, že veškeré písemnosti jsou správcem daně doručovány do datové schránky poradce, který poté zařídí vše potřebné.

  • Vedení účetnictví a daňové evidence - naše společnost účtuje v POHODĚ. Jde o rozšířený a velmi oblíbený účetní program, který umožňuje variabilní možnosti při vedení účetnictví, včetně pobočkového zpracování dat či dálkového přístupu. Při využití jednoho z výše uvedených způsobů zpracování účetních dat, má klient neustálý přístup k aktuálním údajům své firmy.

  • Vedení mzdové agendy – mzdová agenda je vedena pomocí personálního softwaru PAMICA, který pochází ze stejné dílny jako je systém POHODA, což zaručuje vzájemnou automatickou komunikaci mezi těmito systémy. Samozřejmostí jsou veškeré automatické výpočty včetně srážek exekucí zaměstnanců a veškerá podání a hlášení vztahující se k závislé činnosti.

  • Odborný dohled vedení účetnictví a při sestavování účetní závěrky – je využíván především středně velkými klienty s vlastní účtárnou a velkým objemem účetních dat. V součinnosti s klientem vytipujeme rizikové účetní a daňové problémy, které následně společně řešíme. Dáváme přednost průběžnému dohledu v rámci roku, který následně vyústí ve zpracování účetní závěrky a sestavení daňového přiznání.

  • Ostatní činnosti úzce spojené s účetnictvím klienta – jde především o sestavení statistických hlášení a zpracování podkladů pro potřeby klienta, jako je např. zpracování čtvrtletních výkazů pro banky a jiné instituce.
© 2013-2014 FISCALE, s.r.o. - Poradenská kancelář pro daně a účetnictví